Tag Archives: Kalika

Shri Lakshmi Kali Saraswati Mantra

Shri Lakshmi Kali Saraswati Mantra By: Kavita Paudwal Lyrics: ll Sarva Mangal Mangaliye, Shive Sarvaartha Saadhike Sharanye Triyambike Gauri, Narayani Nomosthute ll ll Aum Mahalakshmi, Shri Mahakali, Maha Saraswati Namostute ll By chanting this mantra you invoke the three goddesses. *Lakshmi the Goddess of wealth, *Kali the Goddess of strength, *Saraswati the Goddess of knowelgde. […]

Read More