Tag Archives: puja items

Shri Ganesh Mantra Shlok – Suresh Wadkar

Vakra tund Mahakay Surya koti Samprabhah nirvighnam kurume dev shubh kkaryeshu sarvada

Read More

Gayatri Mantra – Suresh Wadkar

Book Diwali Puja 2011 Online @ bit.ly Gayatri Mantra In the Pleasant Voice Of Suresh wadkar Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Meaning of the Mantra Om: Para Brahman Bhur: The Physical plane Bhuvah: The Astral plane Svaha: The Celestial plane Tat: Ultimate Reality Savitur: The Source […]

Read More